پنبه زندگی متولدین رابطه عاطفی متولدین آذر

پنبه: زندگی متولدین رابطه عاطفی متولدین آذر متولدین مهر متولدین شهریور متولدین اردیبهشت سرگرمی

گت بلاگز اخبار حوادث نقشه دزدی مسلحانه از صرافی‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران نقش برآب شد

به گزارش ایسنا، بامداد امروز درعملیات ماموران پلیس آگاهی پایتخت شش سارق مسلح که قصدانجام دزدی مسلحانه از چند صرافی در پایتخت را داشتند در عملیات پلیس دستگیر شد

نقشه دزدی مسلحانه از صرافی های پایتخت کشور عزیزمان ایران نقش برآب شد

عبارات مهم : ایران

شش سارق که قصد انجام دزدی مسلحانه از چند صرافی در پایتخت کشور عزیزمان ایران را داشتند دستگیر شدند.

به گزارش ایسنا، بامداد امروز درعملیات ماموران پلیس آگاهی پایتخت شش سارق مسلح که قصدانجام دزدی مسلحانه از چند صرافی در پایتخت را داشتند در عملیات پلیس دستگیر شدند.

این افراد با شناسایی چند صرافی در نقاط متفاوت شهر که در محدوده مرکز پایتخت کشور عزیزمان ایران و میدان فردوسی بودند قصد داشتند از این صرافی ها طی روزهای آتی دزدی مسلحانه کنند که با اشراف اطلاعاتی پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

نقشه دزدی مسلحانه از صرافی‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران نقش برآب شد

هر شش نفر از دستگیرشدگان جوان و دارای سابقه دزدی هستند و بررسی سوابقشان نشان می دهد که بیش از این چندین بار در مناطق شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران با اتهام دزدی های خرد دستگیر شده است اند.

شش متهم دستگیر شده است در نقاط حاشیه ای پایتخت کشور عزیزمان ایران دستگیر شدند.

به گزارش ایسنا، بامداد امروز درعملیات ماموران پلیس آگاهی پایتخت شش سارق مسلح که قصدانجام دزدی مسلحانه از چند صرافی در پایتخت را داشتند در عملیات پلیس دستگیر شد

واژه های کلیدی: ایران | شناسایی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz