پنبه زندگی متولدین رابطه عاطفی متولدین آذر

پنبه: زندگی متولدین رابطه عاطفی متولدین آذر متولدین مهر متولدین شهریور متولدین اردیبهشت سرگرمی

گت بلاگز اخبار اجتماعی چه‌كساني مي‌خواهند كلك زنجاني سریعتر كنده شود؟

در فضای سیاسی کشور این روزها پرونده های حقوقی زیادی وجود دارد. از پرونده تخلفات محمود احمدی نژاد مدیر جمهور سابق کشورمان گرفته تا حکم اعدام جهت بابک زنجانی و مح

چه‌كساني مي‌خواهند كلك زنجاني سریعتر كنده شود؟

چه كساني مي خواهند كلك زنجاني سریعتر كنده شود؟

عبارات مهم : اعدام

در فضای سیاسی کشور این روزها پرونده های حقوقی زیادی وجود دارد. از پرونده تخلفات محمود احمدی نژاد مدیر جمهور سابق کشورمان گرفته تا حکم اعدام جهت بابک زنجانی و محمدعلی طاهری. به همین علت و جهت تحلیل و بررسی بااهمیت ترین پرونده های حقوقی با دکتر سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل پرونده مهدی هاشمی و محمدعلی طاهری گفت وگو کردیم.

چه‌كساني مي‌خواهند كلك زنجاني سریعتر كنده شود؟

دکتر علیزاده طباطبایی راجع به پرونده بابک زنجانی که در آستانه اعدام است در گفت وگو با «آرمان» عنوان می کند: «برخی که بابک زنجانی را ترغیب می کنند به مسئولان اطلاعات غلط بدهد، به دنبال این هستند که سریعتر کلک وی کنده و اعدام شود تا پرونده با اعدام بابک زنجانی مختومه اعلام شود و این افراد از پاسخگویی به قانون خودداری کنند.

با این وجود دستگاه های امنیتی در این زمینه به سرنخ های خوبی دست پیدا کرده و مسببان مهم این پرونده را شناسایی کرده اند. بعضی از همان ابتدا به دنبال اعدام بابک زنجانی بودند که بعد از وی پول ها را تصاحب کنند. به نظر من این پرونده با اینکه عنوان اخلال در نظام اقتصادی دارد ولی نمی تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد. پرونده بابک زنجانی یک تبانی بین مقامات دولت قبلی و بابک زنجانی بوده هست. دولت گذشته منابع متعدد اقتصادی و مالی را بدون هیچ گونه وثیقه و ضمانتی در اختیار بابک زنجانی قرار داده که این منابع تاکنون به خزانه دولت برنگشته هست. مسئولان پیگیری کننده به این پرونده باید علاوه بر اوضاع بابک زنجانی اوضاع کسانی که زمینه های فساد وی را مهیا کرده بودند را نیز بررسی می کردند». در ادامه متن گفت وگوی سیدمحمود علیزاده طباطبایی با «آرمان» را از نظر می گذرانید.

در فضای سیاسی کشور این روزها پرونده های حقوقی زیادی وجود دارد. از پرونده تخلفات محمود احمدی نژاد مدیر جمهور سابق کشورمان گرفته تا حکم اعدام جهت بابک زنجانی و مح

چرا پرونده پیگیری به تخلفات احمدی نژاد روند کندی را طی می کند؟ به نظر شما به چه میزان ملاحظات سیاسی در این مسأله وجود دارد؟

در شرایط کنونی آقای احمدی نژاد مدیر جمهور نیستند و یک فرد عادی به شمار می روند. این در حالی است که در گذشته دوبار جهت ایشان از سوی دادگاه احضاریه آمده و ایشان در دادگاه شرکت نکرده هست. در نتیجه قانون باید به عنوان یک فرد عادی با آقای احمدی نژاد برخورد و ایشان را جلب کند. در نتیجه اگر آقای احمدی نژاد بعد از احضاریه دادگاه در دادگاه حاضر نشود باید بازداشت شود. با این وجود مسئولان قضائی به علت ملاحظات سیاسی و جایگاهی که آقای احمدی نژاد در گذشته داشته از بازداشت ایشان خودداری کردند و در نتیجه رأی دادگاه به صورت غیابی صادر شده است است.

با این وجود هر وقت که رأی دادگاه به آقای احمدی نژاد ابلاغ شود ایشان می تواند درخواست تجدید نظر کند. در صورتی که رأی دادگاه ابلاغ شود و ایشان درخواست تجدید نظر نکند رأی دادگاه حالت قطعی به خود می گیرد و مورد نیاز الاجرا خواهد بود. مسئولان قضائی اگر میل به دارند پرونده احمدی نژاد به نتیجه برسد باید ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند. هنگامی که آقای مدیر خراسانی قاضی دادگاه، آقای احمدی نژاد را به دادگاه احضار کرد، مورد مواخذه بعضی افراد قرار گرفتند که آیا احمدی نژاد را به دادگاه احضار کرده هست. از سوی دیگر نیز آقای لاریجانی به علت اینکه بعضی عنوان نکنند در تقابل با احمدی نژاد به دنبال انگیزه های سیاسی هست، به صورت جدی پیگیر پرونده نشدند و حساسیت نشان ندادند.

چه‌كساني مي‌خواهند كلك زنجاني سریعتر كنده شود؟

احمدی نژاد در مجلس برخورد نامناسب و همراه با بی اخلاقی با آقای لاریجانی انجام داد که باید مرُ قانون در مورد ایشان انجام می شد. با این وجود آقای لاریجانی ترجیح دادند این پرونده را از فضای سیاسی خارج کنند تا حساسیت ها کم کردن پیدا کند. براساس قانون همه افراد جامعه در برابر قانون برابر هستند و هیچ کسی ارجحیتی بر دیگران ندارد. این اوضاع راجع به همه مسئولان عالی رتبه نظام صادق است و مسئولان هیچ مزیتی نسبت به مردم عادی ندارند.

آیا در صورت عدم شرکت احمدی نژاد در دادگاه و عدم پاسخگویی به اتهامات مدعی العموم می تواند در این زمینه اعاده دادرسی کند؟

براساس اصل107 قانون اساسی کشور همه افراد جامعه و از جمله مسئولان نظام در برابر قانون برابر هستند و باید به قانون پاسخ بدهند. این در حالی است که این اوضاع راجع به احمدی نژاد وجود نداشته و به نظر می رسد بعضی راجع به پرونده احمدی نژاد ملاحظه کاری می کنند. بدون شک مُر قانون باید در مورد احمدی نژاد اجرا شود و وی باید در برابر قانون نسبت به اتهامات خود پاسخگو باشد.

در فضای سیاسی کشور این روزها پرونده های حقوقی زیادی وجود دارد. از پرونده تخلفات محمود احمدی نژاد مدیر جمهور سابق کشورمان گرفته تا حکم اعدام جهت بابک زنجانی و مح

در شرایط کنونی دادگاه راجع به پرونده احمدی نژاد رأی خود را صادر کرده و به همین علت احمدی نژاد تنها می تواند درخواست تجدید نظر داشته باشد. در غیر این صورت نیز رأی قطعی و مورد نیاز الاجرا خواهد بود و به همین علت ضرورتی جهت ورود مدعی العموم به پرونده وجود ندارد.

چرا در حالی که بابک زنجانی در آستانه اعدام است نسبت به بازگرداندن پول ها مقاومت می کند و با مسئولان همکاری نمی کند؟ موضع اخیر زنجانی به چه علت و با چه هدفی است؟

چه‌كساني مي‌خواهند كلك زنجاني سریعتر كنده شود؟

در پرونده بابک زنجانی به اتهامات همه مسئولانی که در این پرونده نقش داشتند پیگیری نشد. نزدیکان بابک زنجانی در همان روزهای اول سراغ من آمدند که وکالت وی را برعهده بگیرم. بنده از نزدیکان ایشان پرسش کردم که آیا قرار است پول برگردانده شود که عنوان کردند خیر، قرار نیست پول ها برگردانده شود. به نظر من بعضی که بابک زنجانی را ترغیب می کنند به مسئولان اطلاعات غلط بدهد به دنبال این هستند که سریعتر کلک وی کنده شود و اعدام شود تا پرونده با اعدام بابک زنجانی مختومه اعلام شود و این افراد از پاسخگویی به قانون خودداری کنند.

با این وجود دستگاه های امنیتی در این زمینه به سرنخ های خوبی دست پیدا کرده و مسببان مهم این پرونده را شناسایی کرده اند. بعضی از همان ابتدا به دنبال اعدام بابک زنجانی بودند که بعد از وی پول ها را تصاحب کنند. به نظر من این پرونده با اینکه عنوان اخلال در نظام اقتصادی دارد ولی نمی تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد. پرونده بابک زنجانی ناشی از ارتباط بعضی مقامات دولت قبل و بابک زنجانی بوده هست. دولت گذشته منابع متعدد اقتصادی و مالی را بدون هیچ گونه وثیقه و ضمانتی در اختیار بابک زنجانی قرار داده که این منابع تاکنون به خزانه دولت برنگشته است.

مسئولان پیگیری کننده به این پرونده باید علاوه بر اوضاع بابک زنجانی اوضاع کسانی که زمینه های فساد وی را مهیا کردند را نیز بررسی می کردند. بابک زنجانی که یکشبه به وجود نیامده هست. بابک زنجانی در یک رویکرد 10 ساله به یک مفسد اقتصادی تبدیل شده است هست. تخلفات بابک زنجانی تنها به سال های اخیر باز نمی گردد و فعالیت های وی از روز نخست مجرمانه بوده هست. به نظر من اعدام بابک زنجانی صورت مساله را پاک می کند. تا زمانی که اوضاع پول های مفقود شده است مشخص نشده نباید بابک زنجانی اعدام شود. تیم های تخصصی و زبده باید همچنان پیگیر بازگشت پول ها به خزانه دولت باشند.

هدف کسانی که دوست دارند بابک زنجانی اعدام شود، چیست؟

این افراد به دنبال این هستند که با اعدام بابک زنجانی رد پول های مفقود شده است از بین برود و پول ها در نهایت نصیب آنها بشود. در نتیجه عالی ترین حالت جهت این افراد این است که بابک زنجانی اعدام شود تا ردی از پول های مفقود شده است برجای نماند. در این زمینه دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی باید پاسخگو باشند که چه کسانی پشت این پرونده هستند و وی را حمایت کرده اند. مساله ای که تاکنون مسجل شده، این است که تمام کارها بابک زنجانی در زمینه اقتصادی با حمایت مقتدرانه دولت نهم و دهم صورت گرفته است.

در پرونده بابک زنجانی امضای سه وزیر کابینه محمود احمدی نژاد و همچنین مدیر کل بانک مرکزی دولت گذشته وجود دارد. این پرسشها باید جهت افکار عمومی روشن شود که این افراد به چه علت و اهدافی زمینه فعالیت اقتصادی بابک زنجانی را فراهم کرده اند. در شرایط کنونی حکم اعدام بابک زنجانی قطعی شده است هست. با این وجود این احتمال وجود دارد که تا وظیفه پول های مفقود شده است مشخص نشود، این حکم اجرا نشود.

در صورتی که زنجانی اعدام شود اوضاع مسئولان دولت های نهم و دهم که زمینه فساد اقتصادی زنجانی را مهیا کرده اند به چه صورت خواهد بود؟

مسئولانی از دولت های نهم و دهم که در پرونده بابک زنجانی نقش داشته اند، یا قاصر بوده اند و یا مقصر. اگر مقصر بوده اند، باید به تخلفات آنها پیگیری شود و همگی باید در برابر قانون پاسخگو باشند. این در حالی است که اگر قاصر بوده اند، یعنی اگر در وظایف خود کوتاهی کرده اند نیز باید براساس پیامد هایی که این کوتاهی جهت کشور به همراه داشته به قانون پاسخگو باشند.

با این وجود از شواهد و قرائن پرونده چنین به نظر می رسد که این افراد مقصر بوده اند و خارج از وظایف قانونی خود تصمیماتی گرفته اند که به چنین فساد گسترده ای منجر شده است هست. در پرونده بابک زنجانی نام سه وزیر دولت آقای احمدی نژاد و همچنین مدیر کل بانک مرکزی آن مقطع به چشم می خورد که در شکل گیری پرونده گسترده بابک زنجانی دخالت داشته اند. در نتیجه قانون باید بدون در نظر گرفتن بعضی ملاحظات با این افراد برخورد کند که آیا با استفاده از جایگاهی که در دولت داشته اند زمینه چنین فساد بزرگی را مهیا کرده اند.

شما وکیل پرونده محمدعلی طاهری هم بوده اید. آخرین شرح این پرونده چیست؟ تصویر العمل محمدعلی طاهری به حکم اعدام چه خواهد بود؟

حکم اعدام آقای محمدعلی طاهری در شرایطی اعلام شده است است که این حکم علی رغم نظر دیوان عالی کشور هست. دیوان عالی کشور عنوان کرده بود اگر ایشان مرتکب جرم افساد شده است باشد این افساد قبل از سال92 صورت گرفته هست. در نتیجه این جرم در سال92 جرم انگاری شده است است و به همین علت این جرم مشمول بر ماده286 قانون مجازات اسلامی نخواهد شد. با این وجود دادگاه دوباره در این زمینه استدلال کرده که به علت اینکه افساد فی الارض جز قوانینی است که به حدود شرعی باز می گردد و عطف به ماسبق می شود، مشمول حکم اعدام خواهد شد.

هفته گذشته دیوان عالی کشور آقای طاهری را خواسته و ایشان به دیوان عالی کشور انتقال یافته شده است اند و سخنان ایشان بدون حضور وکیل به وسیله قضات دادگاه استماع شده است است.

به همین علت ما منتظر تصمیم نهایی دیوان عالی کشور راجع به این پرونده هستیم. در پرونده آقای طاهری آمده بود که وی باعث نارضایتی و شکایت عده زیادی شده است و این افراد در فرادرمانی آسیب دیدند که دیوان عالی کشور گفته شکایت این افراد در پرونده وجود ندارد، ضمن اینکه از دادگاه خواسته این موارد را بررسی کند و پزشکی قانونی راجع به آن نظر بدهد مبنی بر اینکه افراد مورد ادعا آسیب دیده اند یا خیر و میزان ضرب دیدگی چقدر هست. به همین علت باید همه این پرسشها مشخص شود.

وضعیت وصیتنامه آیت ا… هاشمی هنوز مشخص نشده است؟ آیا در این زمینه شرح جدیدی در دست نیست؟

صالح ترین فرد جهت اظهار نظر در این زمینه خانواده آیت ا… هاشمی و به خصوص مهندس محسن هاشمی هست. عملکرد آقای محسن هاشمی در این زمینه نیز همراه با تدبیر و عقلانیت بوده هست. ایشان حتی عنوان کردند که خاطرات آیت ا… هاشمی را بدون هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری منتشر نخواهند کرد. در نتیجه خانواده آیت ا… هاشمی با تدبیر و سیاستی که در پیش گرفته اند مسأله وصیتنامه و خاطرات ایشان را حل خواهند کرد و در این زمینه بهتر است دیگران اظهار نظر نکنند تا اوضاع پیچیده تر از گذشته نشود. در این زمینه تنها مرجع نهایی اظهار نظر خانواده آیت ا… هاشمی خواهد بود.

چرا بعضی از افراد خانواده آیت ا… هاشمی و به خصوص خانواده فائزه هاشمی ممنوع الخروج شده است اند؟

براساس ماده16 قانون گذرنامه هر وقت که قاضی خروج کسی را به مصلحت نداند می تواند، وی را ممنوع الخروج کند. به نظر من این ماده قانونی باید اصلاح شود. شرایط به شکلی شده است که بعضی از قضات بدون اینکه به کسی پاسخگو باشند بعضی از مقامات را ممنوع الخروج می کنند. استدلال این قضات نیز این است که ممکن است دشمن از اوضاع شما سوءاستفاده کند که این استدلال بیش از آنکه بر امور متقن استوار باشد مبتنی بر حدس و گمان هست. در نتیحه به نظر من این ماده قانون باید اصلاح شود. با این وجود فعلا هیچ اقدام قانونی جهت برطرف این معضل نمی توان انجام داد.

وضعیت پرونده مهدی هاشمی به چه صورت است؟ آقای محسن هاشمی به تازگی عنوان کرده اند که روند اعاده دادرسی پرونده مهدی هاشمی بعد از درگذشت آیت ا… هاشمی تاحدودی کند شده است هست. آیا شرح جدیدی ازاین پرونده در اختیار دارید؟

ما در وقت حیات آیت ا… هاشمی جهت اعاده دادرسی اقدام کردیم و اعاده دادرسی نیز به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. با این وجود سخنگوی قوه قضائیه اعلام کردند که اعاده دادرسی رد شده است است و به همین علت نیز ما هر چه در این زمینه پیگیری کردیم به نتیجه مطلوب دست پیدا نکردیم. پرونده مهدی هاشمی دارای پیچیدگی های خاص خود بود و به همین علت ما تلاش کردیم عالی ترین تصمیم را جهت اعاده دادرسی این پرونده اتخاذ کنیم. این در حالی است که مهدی در زندان است و تلاش می کند از وقت خود در زندان به صورت مطلوب استفاده کند و به همین علت به امور فرهنگی و کمک به زندانیان می پردازد.

مسائلی اخیرا راجع به مدیر دولت اصلاحات مطرح شده، ارزیابی شما چیست؟

اغلب مسائلی که مطرح می شود مبنای حقوقی ندارد. در صورتی می توان جهت کسی محدودیت قائل شد که اتهام او در دادگاه تأیید و حکم صادر شده است باشد. این در حالی است که چنین اتفاقی رخ نداده و هیچ دادگاهی اتهام ایشان را تأیید نکرده است.

اخبار سیاسی – آرزوی بزرگ

واژه های کلیدی: اعدام | قانون | پرونده | دادگاه | قانونی | محسن هاشمی | مهدی هاشمی | احمدی نژاد | بابک زنجانی | فائزه هاشمی | قانون اساسی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz